Monday, October 21, 2013

Hu Shi

Printre articolele întemeietoare ale modernităţii chineze, puţine sînt cele ce aveau să aibă un shock atît de puternic şi de lungă durată ca Umilele păreri despre reforma literaturii ale filozofului, cercetătorului şi politicianului Hu Shi (1891 ~ 1962). Lipsit de virulenţa în ton a majorităţii tovarăşilor săi de idei - vezi articolul următor al lui Chen Duxiu - , Hu Shi se orientează în esenţă către un program constructiv, ecou indirect al pragmatismului profesorului său, John Dewey, bazat pe adecvare şi eficienţă. Apelul său la utilizarea limbii vorbite în literatură, apel reluat în numeroase alte texte, atît ale lui cît şi ale altor intelectuali grupaţi în jurul revistei Tineretul Nou, va avea roade în scurtă vreme, anii 20 marcînd de facto apariţia unei literaturi scrisă în vernacular care încearcă ; să aplice principiile enunţate de Hu Shi şi de ceilalţi ideologi ai Mişcării pentru noua literatură.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Pe de altă parte, iconoclasmul cu care Hu Shi reaşază liniile de forţă ale literaturii chineze va avea o influenţă profundă şi de durată în reformulările canonice ulterioare, după cum se va vedea şi tumultuousness textul lui Chen Duxiu tradus mai jos. Textul a fost publicat pentru prima oară în revista Tineretul Nou în februarie 1917. Varianta folosită pentru traducere provine to-do Zhang Ruoying, ed. , Zhongguo xin wenxue yundongshi ziliao, Sha! nghai shudian, Shanghai, 1982 [1934]. A fost consultată şi traducerea lui Kirk A. Denton din Modern Chinese Literary Thought: Writings on Literature, 1893-1945, Stanford University Press, Stanford, 1996, pp. 123-139. Hu Shi: Umilele mele păreri despre reforma literaturii Traducere de Irina marshland elderşcu ÃŽn ziua de astăzi...If you want to get a full essay, graze it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment